O ŠKOLE  >  Zaměstnanci školy

Školní rok 2018 - 2019


 Kontakt na zaměstnance - tel:318 624 626 nebo e-mail: prijmeni@zsjs.cz  (např. novak@zsjs.cz)

 

Pedagogičtí  pracovníci                                                   Pedagogičtí pracovníci  
Mgr. ŠLEMENDA Petr ředitel školy     KROFTOVÁ Věra vychovatelka
Mgr. MORAVCOVÁ Dagmar stat. zástupce ředitele     KUBEŠOVÁ Bohumila vychovatelka
Mgr. PŘIBYL Miloš zástupce ředitele     SCHMIDTOVÁ Vladimíra vychovatelka
  SCHNEIDEROVÁ Jana vedoucí ŠD     SOUKUPOVÁ Lenka vychovatelka
Mgr. JENDRUŠČÁKOVÁ Šárka výchovný poradce/učitel     ANDRAŠIOVÁ Miroslava

školní asistent/asistent pedagoga

Mgr. MACHUTOVÁ Hana

metod. prevence tříd.uč./spec. ped.

    BOUŠKOVÁ-SHRBENÁ Zuzana školní asistent/asistent pedagoga/vychovatelka
Mgr. RÝPAROVÁ Hana koord. EVVO/třídní učitel     ČERVENKOVÁ Hana školní asistent/vychovatelka
Mgr. JENDRUŠČÁK Jan metodik OČMU/třídní uč.   Bc. MERKLOVÁ Diana školní asistent/asistent pedagoga
Bc. MARŠÍK Petr ICT koord./učitel   DiS. MOTTLOVÁ Lucie školní asistent/asistent pedagoga
Mgr. BOŠKOVÁ Alena třídní učitel     PEKÁROVÁ Lucie školní asistent/asistent pedagoga
Mgr. DUCHOŇ Petr třídní učitel   Mgr. ŠVEHLOVÁ Zuzana školní asistent/ asistent pedagoga
 Mgr.  HOFMANOVÁ Jana  třídní učitel     MARŠÁLOVÁ Zdeňka  asistent pedagoga
Mgr. HOREŠOVSKÁ Jitka třídní učitel   Mgr. UHLÍŘOVÁ Pavla školní asistent/ asistent pedagoga
Mgr. JENÍKOVÁ Jana třídní učitel     VANĚČKOVÁ Lucie školní asistent/ asistent pedagoga
Ing. KONVALINKOVÁ Hana třídní učitel     BÍLKOVÁ Jitka asistent pedagoga
Mgr. KRÁLOVÁ Ivana třídní učitel        
Mgr. KŘESINOVÁ Jitka třídní učitel    
Nepedagogičtí pracovníci
Mgr. KYBIKÁSOVÁ Radoslava třídní učitel   PhDr.   STOČES Zdeněk  školní psycholog
Mgr. LIŠKA Jan třídní učitel               NEUŽILOVÁ Helena rozpočtář, ekonom
Mgr. LOUCKÁ Kateřina třídní učitel               TESAŘOVÁ Libuše ekonom, účetní
Mgr. NEKLOVÁ Lenka třídní učitel                ROSSA Milan školník
Mgr. SADÍLKOVÁ Jaroslava třídní učitel                BĚLKOVÁ Věra uklízečka
Mgr. SVOBODOVÁ Iveta třídní učitel                LOVAŠOVÁ Margita uklízečka
Mgr. ŠINDELKOVÁ Eliška třídní učitel                RAZIMOVÁ Zdeňka uklízečka
Mgr. ŠNAJDROVÁ Veronika třídní učitel                KADLECOVÁ Květuše  uklízečka
Ing. URBÁNKOVÁ Ivana třídní učitel        
Mgr. VOHNOUTOVÁ Zuzana třídní učitel        
Mgr. VOJÍŘOVÁ Helena třídní učitel        
Mgr. ZEISEK Adam třídní učitel        
Mgr. ČERNOHORSKÁ Alena učitel/ spec. ped.        
Mgr. CHRAMOSTOVÁ Marie učitel        
Mgr. KOUTECKÁ Milada učitel        
Bc. MAREK Lukáš učitel        
Mgr. MÝTNÍKOVÁ Mária učitel        
Mgr. OKTÁBCOVÁ Marie učitel        
Mgr. RETTINGER Miroslava učitel        
Mgr. SÁDLOVÁ Hana učitel        
  SPILKOVÁ Věra učitel        
Ing. VRÁTNÝ Pavel učitel        

 

 

 
websystem | internet.pb.cz
© 2019 ZŠ Jiráskovy sady