ENGLISH CLUB

Dnes jsme měli s dětmi Halloweenskou hodinu, zeptejte jich, jak se jim líbila :). Děkuji za Halloween vybavení. Zopakovali jsme slovíčka, písničku a hráli hry - MIMING, CARD RACE, BOMB PUMPKIN a tradiční TRICK OR TREAT s plněním  úkolů. Děti všem představily své kostýmy. Na prázdniny máme domácí úkol - WB str. 10 - obě cvičení a papír s dorty.

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019