Distanční výuka

Tento týden, tzn. středa a čtvrtek, zadám úkoly pro samostatnou práci pro děti.

Během těchto dnů se pokusíme navázat spojení přes MS Teams.

On line budu od 10.00 do 11.00 a od 16.30 do 17.30 pro zkoušku spojení :)

Od příštího týdne bychom se pak učili online ve skupinách po šesti dětech, po půl hodině.

Dětem jsem rozdala čítanku, pracovní sešit z čj, písanku 4.díl,matematiku pro 2.třídu, početník pro 2.třídu.

Nevyzvednuté sešity nechám u pana školníka na vrátnici.

Úkoly na dny 14.10. - 15.10.

- učebnice čj s.16 - přečíst, prohlédnout stránku a vymyslet věty přací- musí začínat slovem kéž, nechť, kdyby, ať (jinak jsou to věty oznamovací - Chci auto. - věta oznamovací, Kéž bych měl auto. - věta přací)

- pracovní sešit čj s.15 / 11, 12

- písanka s.19

- matematika pro 1.třídu s.26/1

Další aktuality

Opatření pro období 14. - 23.10.2020

13. 10. 2020

Nová opatření pro období 14. - 23.10.2020

Nová opatření pro období 12. - 23.10.2020

09. 10. 2020

OPATŘENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY