Informace k organizaci výuky v týdnu od 4.1. - 8.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte mi seznámit vás s organizací výuky v novém roce.
1. Prezenční výuky se účastní pouze žáci 1. a 2. ročníků.
a) ranní družina pro žáky je v kmenových třídách, skupiny se nemíchají ani nijak neprolínají
b) odpolední družina je do 17 hod též v kmenových třídách, skupiny se nemíchají ani nijak neprolínají.
c) obědy mají žáci platící inkasem přihlášeny, ostatní si je musí přihlásit, pokud mají o oběd zájem
d) rozvrh je v souladu s platným rozvrhem od 1.9.2020 s tím, že v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a v hodinách tělesné výchovy je zakázáno cvičit. Hodiny budou vyplněny jiným vhodným obsahem.
e) hygienická a epidemická opatření jsou v souladu s platnými předpisy, tzn. každý žák má při sobě 2 roušky, roušku má nasazenu po celou dobu přítomnosti ve škole s vyjímkou doby konzumace potravin a nápojů.

2. Žáci 3. - 9. ročníků se účastní povinné distanční výuky. Rozvrhy pro jednotlivé třídy jsou vloženy v jednotlivých třídách na webu. Zároveň budou hodiny v prostředí MS Teams naplánovány v kalendáři tříd či skupin.
Obědy jsou všem odhlášeny, je možné si oběd přihlásit a vyzvednout ve školní jídelně do jídlonosiče. Konzumace v jídelně není možná.
Tištěné materiály a pomůcky, které budou žáci potřebovat k distanční výuce si mohou vyzvednout na vrátnici školy v následující časy:

Po, st od 8 hod do 17 hod
Út, čt od 8 hod do 16 hod
Pá od 8 hod do 15 hod


3. Touto cestou vám chci poděkovat za skvělou spolupráci s naší školou a popřát všem v novém roce pevné zdraví, spokojenost a trpělivost při společném vzdělávání.

Další aktuality

Přání

21. 12. 2020

Přejeme všem krásné vánoční svátky plné pohody a zdraví.
Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková

Dny boje proti Covid 19

15. 12. 2020

Dny volna na 21. a 22.12 2020