Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

 s platností od 10.9.2020 je povinností pro všechny osoby (žáky i zaměstnance) pohybující se ve společných prostorách školy (např. chodby, toalety apod. ) ochrana dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

V učebnách, třídách, laboratořích a tělocvičně se nošení roušek nevyžaduje, je pouze doporučeno.

Dohlédněte prosím na to, aby děti měly s sebou minimálně 2 roušky, igelitové sáčky, do kterého si budou roušky odkládat, aby se vzájemně nedotýkala použitá rouška s čistou. V případě použití jednorázové roušky budou na každém patře umístěny popelnice s červeným pytlem určené výhradně  na použité jednorázové roušky.

Děkuji za spolupráci a vaši pomoc se zajištěním většího bezpečí pro naše žáky a vaše děti

Níže přikládám odkaz na podrobný popis tohoto opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková

Další aktuality

Výbor spolku rodičů

06. 09. 2020

Výbor spolku rodičů dne 8.9.2020

Změna času plavání 2. - 4. ročníků

06. 09. 2020

Vážení zákonní zástupci, 
byla nám nabídnuta možnost časového posunu lekcí plavání, které jsme využili.  Nové časy naleznete v příloze dokumentu
S pozdravem
Šárka Je..