Návrat 1. 2. ročníků od 18.11.2020

1. Žáci mají odhlášeny obědy, nutno přihlásit přes web popř. telefonicky u p.vedoucí školní jídelny.
Školní jídelna se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti.
2. Ranní družina je od 6 hod k dispozici v kmenových třídách, skupiny se nemísí. Třída 2.A je dočasně přemístěna do učebny 3.B v prvním patře pro zajištění vlastních toalet.
Odpolední družina je do 17 hod též v kmenových třídách.
3. Výuka probíhá dle rozvrhu, který žáci obdrží od svých třídních učitelů.
4. Povinnost nosit roušku platí i ve třídách při výuce, výjimka neexistuje.
5. Prosím o zajištění minimálně dvou roušek a igelitového sáčku pro vaše dítě. Roušku škola neposkytuje.

Další aktuality

Ošetřovné a organizace výuky v týdnech od 2. do 16.11.2020

30. 10. 2020

Organizace výuky v týdnu od 2. do 16.11.2020

Opatření pro období 14. - 23.10.2020

13. 10. 2020

Nová opatření pro období 14. - 23.10.2020