Přihlášky na střední školy

Vážení zákonní zástupci, 

přihlášky ke vzdělávání ve střední škole budou dětem vydány společně s pololetním výpisem z vysvědčení. Věnujte prosím pozornost při vyplňování údajů na přihlášce. Naše škola vyplní hlavičku a druhou stranu přihlášky, kde jsou známky . Přihláška bude opatřena razítkem školy a podpisem ředitele školy. V případě žáků devátých ročníků vyplňujete dvě přihlášky, obě identicky. Pokud by došlo v druhé přihlášce k přehození pořadí škol, přišel by vám pouze jeden termín na obě školy. Pokud škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti, ověřte si na webových stránkách příslušné školy, zda nevyžaduje potvrzení na zvláštním formuláři, ten bývá ke stažení na jejich stránkách.

Žáci pátých a sedmých ročníků, hlásící se na víceletá gymnázia mohou podat též dvě přihlášky ke studiu. Vybrat si mohou školu stejného typu v jiném městě např. Sedlčany, Dobříš, Praha, Plzeň.

Žákům devátých ročníků budou dále vydány zápisové lístky, které jsou opatřeny unikátním číselným kódem. Každý žák obdrží zápisový lístek proti podpisu. Zápisový lístek se uplatní až po přijetí na střední školu. Předáním zápisového lístku na danou školu, potvrzujete svůj zájem na vybranou školu nastoupit. Lístek proto pečlivě uschovejte do doby jeho použití. Nový lístek je možné vydat na základě žádosti a čestného prohlášení, že původní lístek nebyl nikde uplatněn.

Pro aktuální informace sledujte nástěnku výchovného poradce v mezipatře naší školy.

Další aktuality

5. 12. 2019 - Čertovský rej

28. 11. 2019

Školní družina pořádá dne 5.12.2019 v aule školy od 14h do 15h Čertovský rej. Masky čertů a čertic přizpůsobte tanci a soutěžím. Těšíme se na Vás.

7. 11. 2019 Okrskové kolo ve florbale, ZŠ Školní, Příbram

26. 11. 2019

2. místo v okrskovém kole vybojovaly dívky kategorie IV.

Pochvala všem žákyním za reprezentaci školy.
Věra Spilková