Testování žáků 6. a 9.9.2021

Testování žáků ve dnech 6. a 9.9. proběhne již bez přítomnosti zákonných zástupců. Pokud by měl někdo ze zákonných zástupců potřebu doprovázet své dítě k testování, pak pouze po předchozí domluvě s třídní učitelkou. Děkujeme za spolupráci .

Další aktuality