Organizace

Workshop Fake news

V úterý 12.11.2019 se  na naší škole uskutečnil pro žáky 9. ročníku velmi zajímavý seminář na téma „Nebezpečí fake news“ neboli hrozba úmyslných dezinformací či falešných zpráv šířících se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Tento tříhodinový program, zaměřený především na rozvoj mediální gramotnosti vedla redaktorka Českého rozhlasu paní Marie Bastlová.

Žáci se s tematikou seznámili nejprve formou přednášky doplněné celou řadou zajímavých videoukázek. Úvodní pasáž se týkala vymezení pojmů jako jsou fake news, dezinformace, ale i třeba lživá propaganda a totalitní režim v průřezu dějin 20. století. V návaznosti na zadané téma jsme si také připomněli vliv propagandy v období komunistického totalitního režimu a s tím spojené aktuální výročí tzv. „Sametové revoluce“.

Paní redaktorka vedla dále seminář stylem praktického workshopu, kdy se žáci rozdělili do skupin a pomocí chytrých telefonů a tabletů pracovali na několika podnětných tematických úkolech.

Na závěr proběhla volná diskuze, do které se s chutí zapojili nejen žáci, ale i učitelé.

 

Jan Liška

Příloha ke článku zde: https://www.zsjs.cz/data_prilohy/24.jpg

Další aktuality

Provoz školy dne 6. 11. 2019

04. 11. 2019

Provoz školy dne 6. 11. 2019 bude zajištěn.

Zaměstnanci školy zásadně nesouhlasí se způsobem vedení českého státního školství, kterému chybí jasná koncepční nastavení.

31.10 - 1.11. dny volna vyhlášené ředitelem školy

30. 09. 2019

31.10 - 1.11. dny volna vyhlášené ředitelem školy

Termíny třídních schůzek

23. 08. 2019

Rozpis třídních schůzek a setkání Spolku rodičů