Kritéria přijetí naleznete zde.

Obecné informace zákonným zástupcům naleznete zde.

Průvodní text:

V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 evidovaným pod č. j.: MSMT-12639/2020-1 musí být zápisy k povinné školní docházce organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve školách.
V ideálním případě Vás prosíme o zaslání žádosti o přijetí nebo o odklad nejpozději do 17. 4. 2020 a to emailem, případně datovou schránkou. Žádost lze také doručit prostřednictvím České pošty nebo osobně do vrátnice školy.
Abychom s Vámi mohli komunikovat a celé správní řízení řádně dokončit, je nezbytné, aby v žádostech byly čitelně uvedeny kontaktní emailové adresy a funkční telefonní kontakty.
Jelikož byla zrušena motivační část zápisu, měl by zákonný zástupce, který chce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, být jednoznačně přesvědčený o tom, že jeho dítě je na vstup do školy připravené.
Co by mělo dítě bezpečně zvládat před vstupem do školy, naleznete zde.
Vhodná doporučení, jak můžete svým dětem pomoci s přípravou na zahájení školní docházky, naleznete zde.
Zákonní zástupci dětí, které měly začátek povinné školní docházky odložený o jeden rok, musí žádat o přijetí.

Níže vyberte, zda jste se rozhodli žádat o přijetí nebo o odklad: