3,A, ČJL - dnes 24.11. 2020

24. 11. 2020

 Téma dnešní výuky byla slova citově zabarvená , lichotivá - hanlivá  ve spojení s procvičováním 

vyjmenovaných slov.

- tomuto tématu jsme se nejprve zdrobněle oslovovali např. Anna - Anička

- ČJ - PS  str. 23/10 toto cvičení s použitím vyjmenovaných slov sloužilo k vysvětlení nové látky,

   byt - byteček ...., na této straně si ještě někteří žáci doplnili cv. 12 a 13  (když  doma nedopsali jako DÚ) 

- navázalo cvičení z učebnice 45/25

- procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov jsme realizovali ústně   ( cvičení 18 na straně 43), stejně tak 

   jsme pracovali ústně při doplňování i-í, y-ý ve cvičení 27/45

PÍSEMNÝ ÚKOL z učebnice do školního sešitu:

1/ opsat poučku pod cvičením 25 na straně 45, na této straně napište i cvičení 27

2/ na další hodině ČJ dozkouším vyjmenovaná slova  a znovu si zkusíme zasoutěžit ve skládání       vyjmenovaných slov z obálky 

Ke stažení:

třídní učitel