okresní kolo dějepisné olympiády, vítězové školního kola

15. ledna v středa