BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

Grantové projekty


 

 

 


            


"Šablony pro ZŠ a MŠ" výzva č.02_22_002 s registračním číslem : CZ.02.02.XX/00/22_002/001563

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 181 542,- KčMezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Naše škola od letošního školního roku nabízí žákům 8. a 9. ročníků možnost zapojit se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (zkratka anglického názvu je DofE), který byl žákům ve škole prezentován. Bližší informace k programu naleznete v přiloženém letáčku či na webových stránkách (https://www.dofe.cz/pro-rodice).
V případě, že máte zájem se do programu zapojit a nemůžete přijít na informační schůzku nebo máte jakékoliv jiné dotazy, kontaktujte Mgr. Adama Zeiska (zeisek@zsjs.cz) emailem nebo osobně ve škole.

Více informací zde

Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.

Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporujeme lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení.

Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. iniciovala v roce 2009 Nadace The Kellner Family Foundation s cílem pomáhat zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován nadací rodiny Kellnerových.

Naší vizí je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí."
​Tedy škola, kde: 

  • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu
  • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Projekt Erasmus+ Robotika hýbe světem
Cílem projektu je rozvoj pedagogických dovedností v oblasti robotiky, inovace výuky a zavedení nových, moderních metod na prvním a druhém stupni ZŠ a dále v mimoškolních aktivitách organizovaných zapojenými školami (kroužky, školní družina, školní klub). Díky projektu vzniknou tři didaktické moduly obsahující metodiku, prezentace, aplikace a otázky k daným tématům, jako celek budou moduly tvořit manuál pro využití robotiky a budou k dispozici zapojeným školám a dalším školám partnerských regionů.
Partnery projektu jsou: Město Příbram, Techak Březnice, ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, Město Hoorn (NL), Penta School (NL), Stitching Netwerk (NL), Město Kežmarok (SK), Grundschule Kežmarok (SK), CVC Kežmarok (SK).
Projektové období: září 2020 - srpen 2023

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA201-078840
Odkaz na eTwinningové stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/181243/pages/page/1643083

Projektový web: https://sites.google.com/view/roboticsmovestheworld/homeMore Friends More Fun


Mléko do škol


Každý má šanci


Cambridge English a ÖSD


Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010

Více informací zde


Inkluzivní vzdělávání na Základních školách v Příbrami

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 je zapojena do grantu Inkluzivní vzdělávání na Základních školách v Příbrami.

Více informací zde


Grantový projekt OP VK na podporu čtenářství

Seznam knih pro žáky v infocentru školy zde.


Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Školákem ve válečných letech ( u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války )

Více informací zde


Databáze EST – European Shared Treasure - EU projektů

V této databázi je umístěn přehled aktivit a výstupů grantového projektu Comenius - „Fit For Fun and Fit For Life“, kterého se zúčastnila i naše škola v rámci projektů mezinárodního partnerství evropských škol.

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-DE3-COM06-18952 


Ovoce do škol


Comenius - english

Presentation english version

Comenius again

At our Elementary and Lower Secondary school Příbram II - Jirasek Park. Students and teachers were given a chance to cooperate in different topics of their interests with schools from Europe. In this two year project, Fit for Fun, Fit for Life, we will promote healthy living so pupils can enjoy their lives and live to the full. In the first year we will focus on physical fitness. All children of the schools will participate in the same specific sport activities (chosen during partner meeting in France in October), connected to the Olympic Games in London and the Olympic ideas of "creating a way of life based on the joy and the cooperation and living in a peaceful society". We will involve activities that will promote understanding to people who have to overcome difficulties – disabled people and participate in Paralympic Games.
The project will encourage children to develop good eating and other habits that will prepare them for their whole lives. Fitness and health are a fundamental part of this. We also need to ensure that our children are aware of sustainable development and active protection of nature. As a part of the project activities during a partner meeting in our school in May 2012 will be an observing the accurence of birds in the surrounding of the school. During the project work children will do lots of additional activities which support their interest of the historical wonders and monuments in our region, famous painters, composers etc. Some schools will cooperate on environmental issues for example plants and trees which are on the regional list of protected biota.
But very useful and attractive for students and teachers are visits in partner schools with a stay in families for pupils.
The next meeting of participating schools in the project, Fit for Fun, Fit for Life, will be held in our school Příbram in May (2nd – 6th). Our students will get new friends from partner countries in Europe and will be given an awareness about the cultural heritage of European countries – homeland of their friends. Common activities during the stay in Příbram will involve some experimental environmental issues in regional nature.

Moravcová Dagmar
project coordinator

© 2024 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Ochrana osobních údajů Zpracování cookies

Developed by: Smartim