Školní Jidelna, Příbram II, K zátiší 274

ředitelka: Bc. Zdeňka Svobodová

tel: 318 621 292, 724 742 518

email: jidelna@cbox.cz

https://www.jidelnakzatisipb.cz