Výběrová řízení

7. 10. 2019 výzva k podání nabídek - Zahraniční vzdělávací výjezd žáků ZŠ do Rakouska(PDF) 07. 10. 2019 11. 6. 2019 výzva k podání nabídek - Ozdravný pobyt žáků 2. a 4. ročníku(PDF) 19. 07. 2019 3. 6. 2019 výzva k podání nabídek - Adaptační a relaxační výjezd(PDF) 19. 07. 2019 14. 5. 2019 výzva k podání nabídek - Ozdravný pobyt žáků 2. a 4. ročníku(PDF) 19. 07. 2019 16. 4. 2019 výzva k podání nabídek - Adaptační a relaxační výjezd(PDF) 19. 07. 2019 15. 4. 2019 výzva k podání nabídek - Administrace projektu(PDF) 19. 07. 2019 7. 2. 2019 výzva k podání nabídek - Lyžařský výcvikový zájezd žáků 7. ročníku(PDF) 19. 07. 2019 18.1. 2019 výzva k podání nabídek - Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi(PDF) 19. 07. 2019 29.1. 2019 výzva k podání nabídek - Zajištění nákupu vitamínových produktů pro zaměstnance (PDF) 19. 07. 2019 30.11. 2018 výzva k podání nabídek - Bezpečnostní prosklené vitríny(PDF) 19. 07. 2019 13.11. 2018 výzva k podání nabídek - Odvlhčení zdiva přízemních prostor školy(PDF) 19. 07. 2019 15.10. 2018 výzva k podání nabídek - Ozdravný pobyt žáků 2. ročníku(PDF) 19. 07. 2019 15.10. 2018 výzva k podání nabídek - Ozdravný pobyt žáků 4. ročníku(PDF) 19. 07. 2019 25. 9. 2018 výzva k podání nabídek - UK výjezd(PDF) 19. 07. 2019 28. 8. 2018 výzva k podání nabídek - výjezd FKSP(PDF) 19. 07. 2019 27. 6. 2018 výzva k podání nabídek - Lyžařský výcvikový zájezd žáků 7. ročníku(PDF) 19. 07. 2019