Školská rada ZŠ JS v ředitelně školy - 15:00

19. listopadu v úterý