TS Spolku rodičů ZŠ JS (výbor SR - 15:45, TS a konzultace 1. stupeň - 16:15, 2. stupeň - 16:40

19. listopadu v úterý