Název zájmového útvaru (kroužku):

Typ:

Rámcová náplň činnosti:

Pro koho je určen (ročník, třída, věk):

Předpokládaný termín konání (den, hodina):

Jméno a příjmení vedoucího záj. útvaru (kroužku):

Sborový zpěv

školní

zpěv lidových a umělých písní, práce v kolektivu, zdokonalování se v hudebních dovednostech

1. –  9. ročník

pátek

Bc. Lukáš Marek

za úhradu

14:00 – 15:30

 

 

aula školy

marek@zsjs.cz

 

14:00 - 14:45 (1. - 5. r.)

 

 

14:45 - 15:30 (6. - 9. r.)

 

Taneční styly

školní

breakdance, disco, electric boogie, hip hop, house, popping, street

1. –  9. ročník

1x za 14 dnů

Kateřina Bírová

za úhradu

úterý a čtvrtek

 

 

15:00 – 16:30

katerinabirova@seznam.cz

 

aula školy

 

Dramatický kroužek

školní

práce s loutkou, zdokonalení mluveného projevu, příprava divadelního vystoupení

6. –  9. ročník

pátek

Mgr. Jan Liška

za úhradu

7:00 – 8:00

 

 

 

liska@zsjs.cz

Fotbal

školní

rozvoj pohybových dovedností, sportovní průprava, míčové hry

4. ročník

čtvrtek

Mgr. Jan Jendruščák

za úhradu

chlapci

14:20 – 15:20

 

 

případně 3. a 5. ročník

 

jendruscak@zsjs.cz

Judo

školní

základní techniky, pohybová průprava 

1. –  5. ročník

čtvrtek

Viktor Kuba

za úhradu

6:45 – 7:45

 

 

 

kuba@zsjs.cz

Anglický kroužek

školní

angličtina

1. ročník

úterý

Mgr. Lucie Širmerová

za úhradu

1. skupina11:50 – 12:10

 

 

2. skupina 12:15 – 12:35

lucie.sirmerova@gmail.com

 

čtvrtek

 

 

1. skupina 11:50 – 12:10

 

 

2. skupina 12:15 – 12:35

 

English Club

školní

angličtina

1. ročník

úterý

Mgr. Lucie Širmerová

za úhradu

12.40 – 14.15

 

 

 

čtvrtek

lucie.sirmerova@gmail.com

 

 

12.40 – 14.15

 

Název zájmového útvaru (kroužku):

Typ:

Rámcová náplň činnosti:

Pro koho je určen (ročník, třída, věk):

Předpokládaný termín konání (den, hodina):

Jméno a příjmení vedoucího záj. útvaru (kroužku):

Aerobik

školní družina

rozvoj pohybových dovedností

v rámci ŠD

pondělí

Lenka Soukupová

15:05 – 16:00

 

 

soukupova@zsjs.cz

Flétna

školní družina

rozvoj hudebních dovedností

v rámci ŠD

pondělí

Věra Kroftová

15:00 – 16:00

 

 

kroftova@zsjs.cz

Výtvarný spolek

školní družina

rozvoj malby a kreativity

v rámci ŠD

úterý

 

14:15 – 15:15

Jana Schneiderová

15:15 – 16:30

 Mgr. Vladimír Herák

 

schneiderova@zsjs.cz

Keramika

preventivní program v rámci ŠA

rozvoj jemné motoriky, výroba uměleckých  předmětů

v rámci ŠD

pondělí

Zuzana Boušková

15:00 – 16.30

 

 

bouskova@zsjs.cz

Čarování s papírem

školní družina

rozvoj jemné motoriky a krativity žáků

v rámci ŠD

úterý

Bohumila Kubešová

15:00 – 16:00

kubesova@zsjs.cz

Keramika

školní družina

rozvoj jemné motoriky, výroba uměleckých  předmětů

v rámci ŠD

pondělí

Vladimíra Schmidtová

13:30 - 14:30

 

 

schmidtova@zsjs.cz

Keramika

školní družina

rozvoj jemné motoriky, výroba uměleckých  předmětů

v rámci ŠD

středa

Vladimíra Schmidtová

14:00 – 15:00

 

16:00 – 17:00

schmidtova@zsjs.cz

Florbal

školní družina

rozvoj pohybových dovedností

v rámci ŠD

středa

Mgr. Jana Jeníková

15:00 – 16:00

 

16:00 – 17:00

jenikova@zsjs.cz

Šachy

školní družina

rozvoj logického myšlení

v rámci ŠD

čtvrtek

Mudr. Karel Beneš

14:00 – 15:30

Dovedné ruce

školní družina

rozvoj jemné motoriky a krativity žáků

v rámci ŠD

čtvrtek

Věra Kroftová

15:00 – 16:30

 

 

kroftova@zsjs.cz

Míčové hry

školní družina

rozvoj pohybových dovedností

v rámci ŠD

čtvrtek

Lenka Soukupová

15:15 – 16:00

 

16:00 – 16:45

soukupova@zsjs.cz

Klub zábavné logiky

školní družina

rozvoj IT dovedností, základy programování

v rámci ŠD

čtvrtek

Bc. Petr Maršík

15:15 – 16:45

 

 

marsik@zsjs.cz