3.A, ČaJS - dnes 24.11. 2020

24. 11. 2020

Téma hodiny:  Orientace v krajině

1/ v úvodu hodiny opakování pojmů - největší města ČR, obec je vesnice i město, typy krajin, vodstvo - vodní     toky a nádrže, barvy na mapě

2/Orientace v krajině - učebnice str.18

- rýsování směrové růžice , názvy světových a vedlejších stran, jejich zápis spojený s určení polohy hlavních   a vedlejších světových stran  na růžici, čtení stran podle chodu  hodinek

- buzola, kompas , anglická označení světových stran

- pohyb slunce od východu přes jih a západ slunce na západě

- příště probereme GPS  a význam mapy k orientaci v krajině, budeme pracovat v ČaJS - PS

Ke stažení:

třídní učitel