3.A, Matematika - dnes 23.11.2020

23. 11. 2020

Dobré poledne, jsme po výce dnešní matematiky, a tak Vás informuji o  náplni  hodiny a úkolech.

Pracovali jsme  pouze v M - PS na str.25. Všechna cvičení jsme stihli. Pouze 25/4 dodělat tabulku B( zapsat nejbližší menší a větší násobek).

Ve středu děti čeká desetiminutovka do školního sešitu , bude z násobilky č.  6 a 7.

Dále  žáci  vypracují za domácí úkol z M- PS  stranu 26/s úkoly 1, 2, 3 a 6.

Je důležité také  rychle vyjmenovat  zpaměti násobky čísla 6 a 7.

Zítra se sejdeme ve spojené skupině S1 a S2 od 8h,  S1 a S2 od 9 h, S3 od 10h.

Ke stažení:

třídní učitel