Čtvrtletní práce z ČJL

1. čtvrtletní práce z ČJL - úterý 12.11.2019

Slovní druhy

Podstatná jména - pád, číslo, rod

Slovesa - osoba, číslo, čas

Skupiny bje, bě,...

Vyjmenovaná slova

Skladební dvojice

třídní učitel