ČaJS - 5. ročník, přírodověda

1. 10. 2020

Učivo, výpisky, kvíz

Energetické suroviny str. 17-18

Člověk a energie, elektrická energie str. 19-20

Ke stažení:
https://www.zsjs.cz/studijni-materialy-data/cajs-5-rocnik-prirodoveda.docx

třídní učitel