Čtvrtletní práce z ČJL

Slovní druhy

Vyjmenovaná slova

Podstatná jména - pád, číslo, rod

Slovesa - osoba, číslo, čas

Skupiny - bje, bě,...

Skladební dvojice

třídní učitel