Matematika 9.AB NM 26.5. HKon

26. 5. 2020

Využití podobnosti v praxi
26.5.

https://www.youtube.com/watch?v=7PmWResJ70c  

Dobrý den,

zde najdete řešené úlohy na využití podobnosti, které by se event. mohly objevit u přijímaček:) Příklady si zapište a i s náčrty zpracujte do sešitu. HKon

Ke stažení:

učitel