Příprava na test 16. 1. 2020 - Částic. stavba látek,elektrování

Opakovat:
- částicová stavba látek pevných(krystalické a amorfní), kapalných a plynných
- atomy a ionty
- elektrování těles

učitel