Učivo - 1.10., Svo

1. 10. 2020

ČJL - opakování slovesných způsobů, zakončení sloves

PS: str.10/ cv. 8 - celé

uč. str. 20/ cv. 19 - vypiš základní skladební dvojice a doplň koncovky u sloves. Najdi a napiš: 1 holý podmět, 1 holý přísudek, 1 rozvitý podmět, 1 rozvitý přísudek

Procvičování pravopisu str. 40

M - převody jednotek

PS: str. 9/ cv. 32 a, b, 

List ke stažení

Ke stažení:
https://www.zsjs.cz/studijni-materialy-data/ucivo-1-10-svo.docx

třídní učitel