Učivo - 9.10., Svo

9. 10. 2020

ČJL - ZSD, základy vět

Uč.: 24/ cv. 9 - opiš věty, urči všechny skladební dvojice a pak barevně vyznač základ vět. Někde je základ věty jen podmět a přísudek, tedy základní skladební dvojice, někde se ještě musí dodat další slovo, aby základ věty byl smysluplný.

Uč.: 24/ cv. 10 - ústně

Procvičování pravopisu str. 42/ 1. sloupek

PS: 12/ cv. 1

Geom - součet a rozdíl úseček

PS: str. 38 celá, str. 37/ 2 sloupky násobení

Přírodověda - elektrické spotřebiče

Uč.: str. 20 - 21, výpisky v příloze

Ke stažení:
https://www.zsjs.cz/studijni-materialy-data/ucivo-9-10-svo.docx

třídní učitel