GRANTOVÉ PROJEKTY

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“,
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010
>>více


Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 je zapojena  do grantu, města Příbrami

"Inkluzivní vzdělávání na Základních školách v Příbrami" >>více


14. června 2016 proběhlo v aule Základní školy v Jiráskových sadech >>více


Odpoledne s Příbramí >> více


Grantový projekt OP VK na podporu čtenářství – seznam knih pro žáky v infocentru školy >> více

 


 


Soutěž Tady jsem doma – grantový projekt s finanční podporou města Příbrami >> více


 Školákem ve válečných letech ( u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války ) >> více


Projekt "Minipodnikání na ZŠ" - závěr >> více


Projekt „Minipodnikání na ZŠ" - prakticky  >>více


Projekt „Minipodnikání na ZŠ >>více


Moderní technologie přináší užitek a radost >>více


Databáze EST – European Shared Treasure - EU projektů. V této databázi je umístěn přehled aktivit a výstupů grantového projektu Comenius - „Fit For Fun and Fit For Life“, kterého se zúčastnila i naše škola v rámci projektů mezinárodního partnerství evropských škol.

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-DE3-COM06-18952

 


 


C
Naše škola je zapojena společně s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy do projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, v rámci programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaným evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. >>více


 

 

 
websystem | internet.pb.cz
© 2018 ZŠ Jiráskovy sady