GRANTOVÉ PROJEKTY


 

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“,
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010
>>více


Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 je zapojena  do grantu, města Příbrami

"Inkluzivní vzdělávání na Základních školách v Příbrami" >>více


Grantový projekt OP VK na podporu čtenářství – seznam knih pro žáky v infocentru školy >> více


 


Školákem ve válečných letech ( u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války ) >> více


Databáze EST – European Shared Treasure - EU projektů. V této databázi je umístěn přehled aktivit a výstupů grantového projektu Comenius - „Fit For Fun and Fit For Life“, kterého se zúčastnila i naše škola v rámci projektů mezinárodního partnerství evropských škol.

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-DE3-COM06-18952

 


 
websystem | internet.pb.cz
© 2019 ZŠ Jiráskovy sady