Aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Zájmové útvary ve školním roce 2019-20

12. 09. 2019

Vážení rodiče, milí žáci,
předkládáme vám nabídku zájmových útvarů (kroužků) pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu kontaktujte do konce září konkrétního vedoucího ..

Keramika ve školní družině

11. 09. 2019

Keramika ve školní družině

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019

Termíny třídních schůzek

23. 08. 2019

Rozpis třídních schůzek a setkání Spolku rodičů

Postup co dělat v případě, že se žák nedostane na střední školu

01. 04. 2019

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.

Vzájemné zastupování třídních učitelů při jejich delší nepřítomnosti

02. 01. 2019

v případě, že třídní učitel Vašeho dítěte bude ve škole delší dobu nepřítomen, obracejte se se svými požadavky a dotazy na zastupujícího třídního učitele uvedeného v připojené tabulce.