ENGLISH CLUB

Na začátku hodiny jsme si zahráli BLIND BUFF (na slepou bábu) s použitím WHAT'S YOUR NAME? Dále jsme procvičovali čísla 1 - 10, děti je umí perfektně říkat za sebou, učime se je poznávat i na přeskáčku. Naučili jsme se, jak říct, kolik je nám let  a nakreslili jsme svůj portrét se jménem a věkem. Děti mají za úkol doma obrázek ukázat a představit se anglicky. Zazpívali jsme si obě písničky.

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019