ENGLISH CLUB

S dětmi jsme si dnes zahráli příběh SuperFriends a udělali k němu odpovídající cvičení v učebnici i workbooku. Zatancovali jsme si  a zazpívali píseň: https://www.youtube.com/watch?v=6Lm4rSMDOR8. V druhé hodině jsme s interaktivní tabulí opakovali barvy a hráli hry - FIND SOMETHING....TRUE/FALSE, BINGO. Máme domácí úkol na čtvrtek - WB str.9: děti mají nakreslit do tří obrázků cokoliv, co umí sdělit v angličtině a s vaší pomocí obrázek popsat (např. jméno, věk, jak se mají, slovíčko s barvou atd...). Na čtvrtek si mají děti přinést pravítko a propisku, budeme se učit CLASSROOM OBJECTS.  

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019