ENGLISH CLUB

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli FLASHCARD JUMP a když jsme doskákali do svých lavic, zazpívali jsme si znovu písničku WHAT IS IN YOUR BAG? Dále jsme pracovali s učebnicí SB str. 11 a učili se vazby Is it a...? Yes, it is. No, it isn´t. a s pracovním sešitem WB str. 11. Zkontrolovali jsme také domácí úkoly. Na závěr jsme si pustili píseň z učebnice SB str. 13, se kterou budeme pracovat ve čtvrtek, děti si ji zatím mohou poslouchat na DVD, které máte doma, příp. si i nahrát vlastní zpěv ve verzi karaoke :)

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019