ENGLISH CLUB

Dnes jsme opakovali všechna slovíčka pomocí flashcards (HIDE AND SEEK, JUMP RACE) a vazbu IS IT A PEN? YES, IT IS ... NO, IT ISN'T. Zopakovali jsme příběh, naučili se tři místa, na kterých se odehrává (HOME, SCHOOL, SHOP)  a v různých skupinách jsme si ho přehráli. Dále jsme pracovali s učebnicí SB str. 15 a s pracovním sešitem WB str. 14,15. Děti mohou hrát všechny hry z UNIT 1 na DVD, doporučuji pouštět a procvičovat.

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019