ENGLISH CLUB

Dnes jsme s dětmi opakovali instrukce hrou SIMON SAYS a v knize SB str. 17. Nakreslili jsme batohy plné věcí a před třídou je představovali. Nechte děti, ať vám nakreslený batoh ukáží a popíší, můžete se jich ptát. (IT'S MY BAG. - WHAT'S IN YOUR BAG? - A RED PENCIL, A BLUE RULER...). V pracovním sešitu WB str. 17 jsme udělali poslech, všechny děti ho velmi dobře zvládly. S míčkem jsme také procvičovali situace z příběhu (WATCH OUT! I'M SORRY. IT'S OK). Děti mají za úkol napsat slovíčka ve WB str. 119 a zopakovat si s vaší pomocí lekci 1 (UNIT 1). Další hodina bude ve čtvrtek 28.11.

Další aktuality

Mensa testování IQ

20. 09. 2019

Dne 10.10. proběhne na naší škole pro zájemce z 2.-9. ročníku testování IQ, které pořádá Mensa ČR. Bližší informace a přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů.

Konzultace - omezení

18. 09. 2019

Konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence nebudou probíhat z provozně organizačních důvodů tento a příští čtvrtek (19. 9. 2019, 25. 9. 2019). V případě potřeby je možné domluvit schůzku na jiný termín.

Konzultační hodiny

02. 09. 2019

Konzultační hodiny třídních učitelů platné od 16.9.2019