ENGLISH CLUB

Dnes jsme měli s dětmi angličtinu venku. Nejdříve děti vytvářely přírodní slovník - ve dvojicích dostaly příd. jména LONG, SHORT, UGLY, BEAUTIFUL, OLD, NEW, BIG, SMALL a hledaly k nim adekvátní přírodniny (klacek, lístek, kaštan...). Pak jsme hráli hru RED LIGHT, GREEN LIGHT, což je anglická obdoba hry CUKR KÁVA LIMONÁDA. Poté děti ve dvojicích plnily bojovku - hledali v parku 10 obálek, ve kterých bylo 10 anglických otázek, na které měly odpovědět. Nakonec jsme si zazpívali A IS FOR APPLE a JINGLE BELLS.

NA DOMA: Řekněte si s dětmi, jaké přírodniny k jakému slovu použily a proč. Zeptejte se jich, jaké si pamatují otázky z obálek a jak na ně odpověděly.

Ve čtvrtek bude CHRISTMAS LESSON, prosím ať děti přinesou cokoli, co nějak souvisí s Vánoci. Končit budeme ve 14.30 (náhrada za Čertovský rej).

Další aktuality

5. 12. 2019 - Čertovský rej

28. 11. 2019

Školní družina pořádá dne 5.12.2019 v aule školy od 14h do 15h Čertovský rej. Masky čertů a čertic přizpůsobte tanci a soutěžím. Těšíme se na Vás.

7. 11. 2019 Okrskové kolo ve florbale, ZŠ Školní, Příbram

26. 11. 2019

2. místo v okrskovém kole vybojovaly dívky kategorie IV.

Pochvala všem žákyním za reprezentaci školy.
Věra Spilková