Obecné informace

Třídní schůzky 8. 9. 2020

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na rostoucí epidemiologické riziko, které nám komplikuje vzájemná osobní setkání, jsme si vědomi, že ne všichni se budete chtít třídních schůzek zúčastnit osobně, proto Vám nabízíme stručný přehled novinek, které by nás měly čekat v letošním školním roce, pokud zůstanou školy otevřené a v relativně „normálním“ provozu a další informace, které můžete shledat užitečnými.

1. Škola se stala partnerem v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který rozvíjí kritickou gramotnost v oblasti čtenářství a pisatelství. Cílem je vytvořit ve škole prostředí, kde se každý žák učí rád, aktivně se zapojuje nejen on, ale i pedagogové, využívá moderních výukových metod a vzájemné spolupráce všech účastníků pedagogického procesu.

2. Získali jsme grant z Fondu životního prostředí, který nám umožní vybudovat dvě venkovní učebny, úpravu zeleně ve školním dvoře, kde budou záhonky, jezírko, taktilní chodník z přírodního materiálu a řada dalších prvků EVVO.

3. Naše škola se stala partnerem v programu Erasmus plus, který je zaměřen na podporu mobility žáků a pedagogů v oblasti ICT technologií. Měli bychom absolvovat výjezdy na Slovensko a do Nizozemí, ovšem těžko říci, zda to bude realizovatelné s ohledem na epidemiologickou situaci.

4. S epidemiologickou situací souvisí i zahraniční výjezd do Vídně, který se minulý rok nekonal. Jeho konání bylo přeloženo na jaro 2021.

5. Nově chceme založit všem žáků emailové schránky, které budou sloužit pro komunikaci s vyučujícími a pro potřeby online výuky. Ve spolupráci se zřizovatelem a Technickou akademií v Březnici budeme mít možnost vylepšit prvky výuky na dálku jak s ohledem na vybavení, tak na zdokonalení práce s danou platformou.
Samozřejmě bude zachována alternativa převzetí tištěných materiálů na vrátnici školy.

6. Nově příchozím žákům, kteří mají zájem o elektronickou žákovskou knížku, budou vydána přístupová hesla k Bakalářům, hesla jsou vydávána proti podpisu zákonného zástupce, pokud se nebudete účastnit třídních schůzek, domluvte si s třídním učitelem způsob předání hesla.

7. Žákům budou vygenerovány vlastní přístupové kódy k Bakalářům, které obdrží od svého třídního učitele.

8. Pokud nám to situace dovolí, nadále plánujeme pravidelná setkání Školního parlamentu, kde je potřeba dokončit projekt participativního rozpočtu.

Informace třídního učitele:
Sledujte prosím stránky školy a třídy, kde najdete veškeré aktuální informace o dění ve škole a třídě. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na mém telefoním čísle nebo na mailu duchon@zsjs.cz