Organizace

Příspěvek OSR

Příspěvek ve výši 300,- Kč na žáka vybíráme do 27. 9. 2019.

Další aktuality

Termíny třídních schůzek

23. 08. 2019

Rozpis třídních schůzek a setkání Spolku rodičů