Absence žáků

Prosím všechny zákonné zástupce o důsledné a včasné omlouvání zameškaných hodiny svých potomků. V současné době probíhá mnoho DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na středních školách a učilištích. Nemám nic proti tomu, aby je žáci navštěvovali. Ale zredukujte to prosím pouze na školy u nichž zvažujete podání přihlášky k přijímacím zkouškám. Samostatné doplnění zameškaného učiva je samozřejmostí. S tím souvisí má prosba o co nejmenší plánovanou absenci ve čtvrtek odpoledne. V tuto dobu mají žáci 9.A jedinou hodinu F a jedinou hodinu Ch za týden. Pokud to lze, objednávejte je k lékařům na jinou dobu. Děkuji

Další aktuality

5. 12. 2019 - Čertovský rej

28. 11. 2019

Školní družina pořádá dne 5.12.2019 v aule školy od 14h do 15h Čertovský rej. Masky čertů a čertic přizpůsobte tanci a soutěžím. Těšíme se na Vás.

7. 11. 2019 Okrskové kolo ve florbale, ZŠ Školní, Příbram

26. 11. 2019

2. místo v okrskovém kole vybojovaly dívky kategorie IV.

Pochvala všem žákyním za reprezentaci školy.
Věra Spilková