Co bylo na třídní schůzce

Pár důležitých bodů z třídní schůzky konané 7.9.2021:

- vybírám 750 Kč na pracovní sešity z ČJ, M, ČaJS, AJ a sešity na psaní

- dětem jsem dorozdala žákovské knížky, kdo má elektronickou žákovskou dostal notýsek,

který slouží pouze na omluvenky, žákovskou i notýsek podepište na straně 4 

- možnost doučování školní asistentkou - také k psaní domácích úkolů v družině - nutný souhlas zástupce žáka s doučováním - tiskopis mám u sebe - rozdávala jsem na třídní schůzce

- letos nemáme školu v přírodě, navrhla jsem třídenní výlet - návrh byl přijat :) s tím, že finančně se pokusíme vejít do 3000 Kč

- další třídní schůzka bude až v prosinci - konzultace kdykoliv během roku po předchozí domluvě, možnost využít Teamsy

Další aktuality