Domácí výuka - pokračování

Čítanka- str. 90-91, přečtěte si článek a vypracujte písemně úkoly pod článkem do nově zavedeného sešitu.

Výtvarná výchova - Vyrobte pohlednici s vlastním obrázkem libovolnou technikou, na druhé straně pohlednice napište adresu a text - pozdrav pro prarodiče. Lze podle učebnice Čj str. 85.

Písanka - napište strany 8, 9.

Člověk a jeho svět - učebnice str. 38 /opakování učiva Nemoc a úraz/, str. 39 Naše zdraví, PS str.47,48.

Přeji Vám mnoho úspěchů při domácí výuce.

Další aktuality

Preventivní opatření - Koronavirus

01. 03. 2020

V souladu s doporučením Státního zdravotního ústavu žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se v tomto čase vracejí z oblastí kde epidemie způsobená koronavirem již propukla (severní Itálie např.), aby poslali své dítě do školy až po uplynutí doporučené