Exkurze

Exkurze do ZOO Plzeň

Kdy: 25.10.2019

Sraz: 8:00 malé parkoviště nad školou

Odjezd: 8:15

Návrat: cca 13:30

Vstupné: 110,- (vybere třídní pokladník)

Doprava: smluvní bus (hrazeno z příspěvku OSR)

S sebou: vhodné oblečení podle počasí, svačina, kapesné

Po celou dobu exkurze platí školní řád a pravidla bezpečnosti.

Je nutné odevzdat závaznou přihlášku (žáci dostali ve škole) a zaplatit peníze na vstupné.