HODNOCENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKOVÉHO ZÁJEZDU KVILDA 2 0 2 0

        Lyžařský kurz žáků 7. ročníku se letos uskutečnil v termínu od 19. 1. do 25. 1. 2020. Původně bylo na hory přihlášeno 48 žáků (10 žáků ze tř. VII.A, 19 ze VII.B a 19 ze VII.C), před odjezdem však tři z nich onemocněli, takže nakonec na kurz odcestovalo 45 žáků. Pedagogický doprovod tvořili čtyři lyžařští instruktoři, vychovatelka a zdravotnice.

        Za ubytování a stravu hradili účastníci kurzu 3.000,- Kč. Ubytováni byli v Penzionu Pohoda, ve 2-4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Podmínky zde byly vyhovující, proto lze objekt doporučit i pro další lyžařský kurz (ten se zde uskuteční v termínu od 17. 1. do 23. 1. 2021).        

        Doprava z Příbrami na šumavskou Kvildu a zpět novým autobusem značky Mercedes (firma Dlabač), s připojeným vlekem na přepravu lyží a objemných zavazadel, proběhla tradičně bez připomínek. Celkové náklady na dopravu dětí a dospělého doprovodu činily 17.714,- Kč vč. DPH. Dětem letos podeváté hradil tuto dopravu Spolek rodičů při ZŠ Jiráskovy sady Příbram.      

        Sněhové podmínky na kvildském lyžařském svahu byly během našeho kurzu velmi dobré. Lyžovalo se na kombinaci umělého a přírodního sněhu, přičemž terén byl pravidelně upravován sněhovou rolbou. Počasí bylo po dobu našeho pobytu celkově velmi dobré, s venkovními teplotami v noci mírně pod a ve dne mírně nad nulou. Sluníčko a modré nebe nám přály denně.

        Všichni žáci měli s sebou moderní lyžařské sjezdové vybavení se správně seřízeným bezpečnostním vázáním. Při sjezdařském výcviku užívali lyžařské přilby. Výcvik absolvovali ve 4 výkonnostních družstvech na vlastních či vypůjčených sjezdových lyžích. Začátečníci měli k dispozici nejprve rovnou část louky pod lyžařským svahem a poté mírnější svah s bezpečným dojezdem. Po osvojení si základních lyžařských dovedností postupně i oni přešli
za svými kamarády na vleky zn. Poma. Za permanentky zaplatili ti nejlepší lyžaři 896,- Kč (po skupinové slevě), ostatní pak dle výkonnosti v družstvech o něco méně.

         Vzhledem k letošní zimě – chudé na sníh v celé Evropě – neměli tentokrát vhodné tratě běžkaři. Přesto se nám podařil uskutečnit základní běžecký výcvik žáků, na vlastních či zapůjčených školních běžeckých lyžích, s využitím zasněžené louky nad místní sjezdovkou. Současně na běžkách podle svých dovedností děti závodně absolvovaly krátký měřený běžkařský úsek.

         Večerní zaměstnání byla zaměřena na další lyžařskou teorii, včetně promítání záběrů pořízených při sjezdařském i běžeckém výcviku (celý kurz byl dokumentován videozáznamy a fotografickými snímky). Byly zařazeny i četné dětské zábavné soutěže a rozmanité stolní hry. Bylo konstatováno, že v umění zaujmout se zábavnou formou a respektovat se navzájem mezi sebou mají někteří žáci dílčí nedostatky.             

         V rámci rizikového 3. dne na horách (půldenní zaměstnání bez lyží) jsme v úterý
17. 1. odpoledne prošli několikakilometrovou zasněženou lesní naučnou stezku. Chlapci (včetně některých děvčat) si poté na místním dětském hřišti zahráli zimní fotbálek, zbytek dětí se zde pak věnoval např. sněhovým stavbám. Informační středisko Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava jsme letos nenavštívili, neboť jej žáci znali z předchozího kvildského ozdravného pobytu.

         Ve čtvrtek 23. 1. - v předposlední den kurzu - byl na lyžařském svahu uskutečněn dopolední 2-kolový závod ve slalomu, ve kterém žáci velmi dobře zvládli nástrahy připravené tratě a dokázali instruktorům i sami sobě, že se toho během týdne na lyžích spoustu naučili.

         Součástí závěrečného večera bylo hodnocení průběhu a výsledků lyžařského kurzu, včetně předání medailí, diplomů a drobných cen za vyhlášené soutěže. Tradičně byl zařazen závěrečný karneval s diskotékou, k němuž většina žáků přistoupila velmi aktivně.      

        Na letošním kurzu, oproti předchozím, se vyskytly poměrně velké zdravotní komplikace, jak o tom svědčí i vedené zdravotní záznamy k jednotlivým případům. Téměř všichni žáci prošli v průběhu kurzu nějakou fází střevní chřipky, často doprovázenou zvýšenou tělesnou teplotou. Šest frekventantů kurzu muselo z tohoto zdravotního důvodu pobyt na Kvildě předčasně ukončit (po dohodě si je domů odvezli jejich zákonní zástupci). Některým žákům naopak stačil naordinovaný krátký klid na lůžku a stihli se pak opět zapojit do probíhajícího výcviku. 3 děvčata byla - po upadnutí na sjezdovce - ošetřena Horskou službou Kvilda a jedna z nich poté převezena záchrankou na důkladnější vyšetření do sušické nemocnice (ve všech 3 případech se jednalo jen o namožení kotníku).

          Žákům zúčastněných tříd VII.A, VII.B a VII.C je možno vyslovit pochvalu za to, že
o všechny probíhající zimní – i další doprovodné - činnosti projevili velký zájem. Po stránce výchovné i po stránce splnění cíle - naučit děti lyžařským základům či je ve sjezdovém a běžeckém lyžování zdokonalit - je proto tento kurz hodnocen jako zdařilý.    

 

        V Příbrami 29. 1. 2020                                                 Vedoucí kurzu: Mgr. Miloš Přibyl

Další aktuality

Modernizace učebny informatiky

15. 01. 2020

Na začátku tohoto roku naše škola modernizovala učebnu informatiky. Bylo zakoupeno a instalováno 26 počítačů s 24" monitory. Žáci mají možnost používat nově nainstalované programy Windows 10, OFFICE 2019 a ZonerPhotoStudio X.