Exkurze

Hornické muzeum

Ve čtvrtek 23.1. odcházíme v 8.00 do muzea do dolu Anna na archeologické dílny, budeme tam přibližně 4 vyučovací hodiny, pak se vracíme zpět na oběd a pokračujeme ve čtení a ČaJS. Výuka končí klasicky ve 14.15. S sebou si děti vezmou svačinu, pití a penál.