Organizace

Opatření v novém školním roce v souvislosti s COVID-19

Vážení zákonní zástupci,

S ohledem na rizika spojená s celosvětovou pandemii COVID-19 jsme se rozhodli v této nelehké době v maximální možné míře zajistit bezpečnost našich žáků. Jejich zdraví je pro nás jednoznačnou prioritou. Naším záměrem je zavést taková  opatření, která budou ochraňovat zdraví žáků, sníží riziko případného šíření onemocnění COVID-19 školní komunitou a z dlouhodobého hlediska nám umožní efektivně a kvalitně pomáhat rozvíjet všechny stránky osobností našich žáků.

Prosíme Vás o to, abyste nám pomohli pro žáky vytvořit bezpečné podmínky.

Při vstupu do společných prostor školy si prosím vydezinfikujte ruce a nasaďte roušky.

Bezpečné prostředí konkrétní třídy a oddělení školní družiny je pro nás klíčové. Prosíme Vás, abyste do těchto prostor nevstupovali.

Výjimku budou mít rodiče prvňáčků, kteří budou mít vstup do vnitřních prostor školy povolen první týden nového školního roku s propustkou a za dodržení zvýšených hygienických opatření (zakrytí úst a nosu, vydezinfikované ruce, nepřítomnost příznaků respiračních onemocnění), ve škole se zdrží jen nezbytně dlouhou dobu pro vyzvednutí dítěte ze školy.

Škola bude zajišťovat svůj provoz v souladu s manuálem, vydaným MŠMT:

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková

Další aktuality

První dny školního roku 2020/21

26. 08. 2020

Infromace k výuce prvního školního týdne

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

10. 07. 2020

Informace k pobytu žáků budoucích šestých tříd ve zdravotně příznivém prostředí

Informace pro budoucí prvňáčky

02. 07. 2020

Informace užitečné k úspěšnému zahájení školního roku 2020/ 2021