Obecné informace

Zařazení žáků 6.ročníků do matematické skupiny

Vážení zákonní zástupci,

po posouzení matematických schopností a dovedností na základě předchozích výsledků hlásících se žáků, jsme se rozhodli vyhovět všem žádostem o zařazení do matematické skupiny, které byly podány v řádném termínu. 

Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková

Příloha ke článku zde: https://www.zsjs.cz/data_prilohy/58.docx