Obecné informace

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

  • informace o výuce během prvního školního týdne zde:

    https://www.zsjs.cz/clanek/prvni-dny-skolniho-roku-2020-21
  • balíček sešitů pro žáky 7.B - cena 176,- Kč (v případě zájmu zaplaťte do 3. 9.)
  • 2. cizí jazyk - přihlášku obdrží 1. 9., vyplnit a odevzdat do druhého dne
  • volitelný předmět - přihlášku obdrží 1. 9., vyplnit a odevzdat do druhého dne
  • v pátek 4. 9. exkurze do Státního oblastního archivu Příbram