Konzultační hodiny

KONZULTAČNÍ HODINY TŘÍDNÍCH UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/ 2020

Třídní učitel je koordinátor výchovně vzdělávacího procesu ve své třídě, což znamená, že domlouvá případně i konzultace s ostatními vyučujícími na základě požadavku zákonných zástupců. 

Konzultace s vyučujícími je možné realizovat též na základě telefonické nebo e-mailové komunikace, prijmeni@zsjs.cz, nebo prostřednictvím datové schránky  ID:kwsinsa i v jiném než uvedeném čase. Žádáme zákonné zástupce, aby využívali především vypsané konzultační hodiny, v nichž jsou Vám pedagogové plně k dispozici.

 

1

Bošková

Alena

15.10 - 16.10

pondělí

I.A

2

Duchoň

Petr

15.10 - 16.10

čtvrtek

VII.A

3

Hofmanová

Jana

15.10 - 16.10

úterý

VI.A

4

Horešovská

Jitka

15.10 - 16.10

pondělí

VI.B

5

Jendruščák

Jan

15.10 - 16.10

středa

IX.A

6

Jendruščáková

Šárka

15.10 - 16.10

čtvrtek

VII.C

7

Jeníková

Jana

15.10 - 16.10

úterý

V.A

8

Králová

Ivana

15.10 - 16.10

úterý

VI.C

9

Křesinová

Jitka

15.10 - 16.10

čtvrtek

II.A

10

Kybikásová

Radoslava

15.10 - 16.10

pondělí

III.A

11

Liška

Jan

15.10 - 16.10

čtvrtek

VIII.A

12

Loucká

Kateřina

15.10 - 16.10

úterý

III.B

13

Machutová

Hana

15.10 - 16.10

čtvrtek

I.B

14

Neklová

Lenka

15.10 - 16.10

čtvrtek

IV.A

16

Rýparová

Hana

15.10 - 16.10

úterý

VII.B

17

Sadílková

Jaroslava

15.10 - 16.10

úterý

V.B

18

Svobodová

Iveta

15.10 - 16.10

čtvrtek

IV.B

19

Šindelková

Eliška

15.10 - 16.10

čtvrtek

IX.B

20

Šnajdrová

Veronika

15.10 - 16.10

pondělí

I.C

21

Urbánková

Ivana

15.10 - 16.10

pondělí

VIII.C

22

Vohnoutová

Zuzana

15.10 - 16.10

čtvrtek

II.B

23

Vojířová

Helena

15.10 - 16.10

čtvrtek

IV.C

24

Zeisek

Adam

15.10 - 16.10

úterý

VIII.B