Organizace

Návrat žáků druhého stupně do školy

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

v tomto sdělení naleznete pokyny k návratu žáků druhého stupně do školy.

Od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 budou učitelé nabízet svým žákům dobrovolné konzultace. Zaměření konzultací určí každý pedagog s ohledem na aktuální vzdělávací a socializační potřeby žáků. Učitel zajistí, aby kolektiv žáků v rámci schůzky nikdy nebyl více než patnáctičlenný.

Jestliže o konzultace projevíte zájem, kontaktujte konkrétního pedagoga prostřednictvím emailu, následně si domluvíte termín a náplň schůzky. Z organizačního hlediska Vás upozorňujeme, že konzultace je opravdu možná pouze po předešlé dohodě s pedagogem.

Níže naleznete seznam pedagogů, kteří se rozhodli, že budou konzultace poskytovat:

Duchoň

Konvalinková

Oktábcová

Šlemenda

Hofmanová

Králová

Rettinger

Švehlová

Horešovská

Moravcová

Rýparová

Urbánková

Jendruščák

Mýtniková

Sádlová

Zeisek

Jendruščáková

Němcová

Šindelková

 

  •  Žáci musí na konzultace každý den přinášet čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které najdete zde: https://drive.google.com/file/d/149PbV8qGbmHKHuTWm3ogmRGzloZmlwl3/view?usp=sharing
  •  Prohlášení zkontroluje pracovník vrátnice, který následně zajistí nezbytné hygienické úkony nutné pro vstup do školy.
  • Na konzultaci musí mít žáci připravenou roušku, bez ní je do školy bohužel nemůžeme pustit.
  •  Od 22. 6. 2020 budou probíhat třídnické hodiny podle rozpisu, který zveřejníme s týdenním předstihem.

Za tým ZŠ, Petr Šlemenda

Další aktuality

Návrat žáků prvního stupně do školy

12. 05. 2020

Aktuální informace pro zákonné zástupce

UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizujeme

27. 03. 2020

Stát kvůli koronaviru zavírá všechny školy