Nová opatření pro období 12. - 23.10.2020

1. Do konce měsíce října je zrušena výuka plavání. Hodiny tělesné výchovy na prvním stupni jsou bez omezení

2. V hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv

3. Hodiny tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ lze vyplnit jiným obsahem ( zachováme procházky )

3. Podzimní prázdniny jsou pro všechny žáky základní školy prodlouženy na celý týden tj. od 26.10. do 30.10.2020 

V době podzimních prázdnin není k dispozici školní družina.

 Druhý stupeň přechází na distanční výuku v následujícím režimu:

Týden od 12. - 16.10. chodí prezenčně do školy 6. a 8. ročníky

Týden od 19. - 23.10. chodí prezenčně do školy 7. a 9. ročníky

Obědy na příští týden mají žáci 7. a 9. ročníků odhlášeny. Pokud ale chtějí na obědy chodit, musí si je přihlásit u p. vedoucí na tel. 724 742 518 (možno volat výjimečně i o tomto víkendu )

Obědy si mohou vyzvednout každý den ve 14 hod do vlastních jídlonosičů, nebo si zakoupit box za 10 Kč přímo v jídelně

Rozvrhy pro distanční výuku budou místěny na webu školy  v pátek odpoledne v jednotlivých třídách. Rozvrh zůstane velmi podobný tomu, který mají žáci za běžného provozu.

V případě, že se dítě nepřipojí na online hodinu, je rodič povinen dítě omluvit. Neúčast na online hodině je považována za klasickou absenci.

Pokud nená žák k dispozici připojení, sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který s tím seznámi ostatní vyučující.  V tomto případě má možnost si studijní materiály vyzvednout na vrátnici školy ráno v době od 6.30 - 7.15 a v odpoledních hodinách od 15.30- 17 hod

Sledujte prosím nadále web školy

Děkuji Šárka Jendruščáková

Další aktuality

Pátek 25.9.2020

22. 09. 2020

Probíhá standardní výuka dle platných rozvrhů.
Za tým ZŠ Šárka Jendruščáková