Ochrana dýchacích cest

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ochrana dýchacích cest:
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

Přítomnost třetích osob v prostorách školy:
Vstup dalších osob do vnitřních prostor školy je možný pouze v nezbytně nutných případech. Nezbytně nutným případem je vstu zákonných zástupců jako doprovdu při dopomoci samotestování. Ihned po samotestování opouští zákonný zástupce vnitřní prostory školy, kde čeká na výsledek testu. V ostatních případech je vstup do budovy školy možny pouze na základě předchozí domluvy.

Pro vstup do budovy je u dospělé osoby vyžadována chrana úst a nosu splňující normy dle mimořádného opatření

Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Další aktuality

Informace k provozu školy od 12.4.2021

08. 04. 2021

Informace k provozu školy od 12.4.2021
V týdnu od 12.4. 2021 budou na prezenční výuce přítomny 1. a 2. ročníky + 4.B
1. Družina probíhá ve standardních časech, v homo..

Testování žáků

07. 04. 2021